DUVED 5

Duved 5 utvecklar ett innovativt, hållbart och kostnadseffektivt bostadsbyggande. Det bygger på ett möte mellan fem utvalda arkitekter, den lokala byggindustrin i Jämtland och bostadsutvecklare. Farshid Moussavi, Mia Hägg, Carmen Izquierdo, Shide Shaygan och Elisabet Sundin, har bjudits in att utveckla varsitt hus enligt befintlig detaljplan. Husen är om 200 kvm i två våningar om 10 x 10 m markyta. Prototypen uppförs i Duved och ska sedan kunna övergå i seriellt byggande som ett led i att utveckla nya produkter för den svenska bostadsmarknaden.

Mia Hägg

Mia Hägg, som tidigare bl a varit projektledare för uppförandet av OS-stadion Fågelboet i Bejing och som fått priser för sina projekt inom Social Housing i Europa, har tagit fram ett förslag som fokuseras på just hållbarhet, lokal försörjning i bostäder som är skapade för både kreativt arbete och att leva i. Genom en takvåning som är ett växthus och genom återbruk av fasadmaterial skapas en innovativ lösning för vår tid.

Carmen Izquierdo

Carmen Izquierdo, som fått stor uppmärksamhet för Lunds Domkyrkocentrum och som har en ovanligt djup kunskap i träkonstruktion, föreslår att med radikalt enkla medel skapa en arkitektur som både är idealt för seriell produktion och som tar avstamp i den gamla storstugan, ett större rum att vara i, leva i, arbeta i.

Shideh Shaygan

Shideh Shaygan, som arbetat internationellt med både inredningar och hus och som för några år sedan flyttade från Hong Kong till Edsåsdalen, föreslår en lösning som utvecklas i dialog med den lokala träindustrin. Det är ett slags små moduler som kan varieras på olika sätt och i olika format och därmed skapa ett tillgängligt pris och dessutom vackra rumslösningar.

Elisabet Sundin

Elisabet Sundin, verksam i Berlin där hon gör allt från butiker till kontor och bostäder, utgår från den svenska parstugan, samlar alla fasta installationer till mitten av huset. Det ger utrymme till flexibla, smarta och kostnadseffektiva lösningar med olika storlek på framtidens bostäder.

Farshid Moussavi

Farshid Moussavi är den femte arkitekten som är inbjuden att lämna bidrag till Duved 5. Eftersom hon nyligen vunnit den viktiga tävlingen om ett nytt Ismaili Center i Houston behöver hon mer tid än de övriga arkitekterna. Moussavi har sitt eget kontor i London, är professor vid Harvard GSD, har under senare år fått stor uppmärksamhet för bostadshus vid La Défence i Paris och i Montpellier och Museum of Contemporary Art i Cleveland. Hon har publicerat en rad egna böcker.

Om Ismaili Center i Houston: www.dezeen.com