DUVED FRAMTID

Hur en by i Jämtland skapar framtid, tillväxt och samhällsutveckling

DUVED BEVILJAS 10 MILJONER FRÅN VINNOVA
+ 10,5 MILJONER I MEDFINANSIERING
Hemsidan uppdateras inom kort
Här en mer utförlig beskrivning av 2,5 års arbete som lett fram till Vinnovas beslut:
SVE  DUVED FRAMTID STRATEGI
ENG  DUVED FUTURE STRATEGY
PRESS  DUVED PRESSRELEASE

VAD VI AVSER OCH TÄNKER GÖRA

Duved ska bli det goda exemplet för framtidens hållbara och innovativa samhällsbyggnad. Istället för att fokusera på urbanisering och storstäder blir en by i Jämtland, där medborgarna och det lokala står i centrum, pilot och prototyp för en bredare framtida samhällsutveckling. Detta genom en process som tar vara på digitaliseringens alla möjligheter till bättre samverkan, engagemang och resursutnyttjande.

Duved vänder på invanda tankemönster för att bli ett exempel på hur landsbygden kan bli en tillgång för nya modeller för tillväxt och en innovativ och hållbar samhällsutveckling. Den lilla skalan och tillgången till natur, samt till Åre, vänds i ett digitaliserat samhälle till en tillgång och en attraktion. Förutsättningarna i just Duved är unika för att skapa en ny berättelse för ett tillgängligt Sverige.

PRINCIPER

  • Utveckling i samverkan och samarbeten
  • Utgå från hela byn/samhället och skapa modeller utifrån det – inte enskildheterna
  • Medborgarna ska vara med i samtliga processer – Inte för att tycka, utan för att delta
  • Innovation är ett krav i samtliga delar
  • Lokalförsörjning så långt det går
  • Mot Zero Waste i hela byn
  • Digitalisering en självklarhet
  • Rikta sig mot omvärlden och skapa jobb
  • Bygga kultur och kunskap – och cirkulära ekonomier