Ett arrangemang i samband med Åre Business Forum av: Åre kommun, Årehus AB, AIX Arkitekter, Sveriges Träbyggnadskansli, Trästad Sverige, Duved Framtid AB. Med stöd av Stora Enso och Copperhill.

Mot en hållbar och innovativ framtid: landsbygden som verktyg för framtiden; hur vi tar vara på våra nationella resurser; konsekvensen av digitalisering och möjligheterna i träindustrin.

Boende på Copperhill går att boka på
www.copperhill.se eller telefon +46 647 14300

Bland talarna:
Carmen Izquierdo, arkitekt;
Can Savran, Åre kommun; Stefan Öberg, VD Tradera; Patrik Faming, Boverket;
James Taylor-Foster, ArkDes; Gun Blom-Lundgren, IBM;
Shide Shaygan, arkitekt.

Anmälan i formuläret nedan.

Välkomna!
Helen Olausson, VD Årehus AB
Lars Johansson, AIX arkitekter

Anmälan

PROGRAM

11:00 –12:20 LUNCH & VÄLKOMMEN (ingår i anmälan)

BIBLIOTEKET/RESTAURANGEN

12:30 – 13:00 INTRODUKTION

En ny strategi för landsbygd, tillväxt, samhällsutveckling och hållbarhet i Sverige.

- Patrik Faming, Boverket
- Peter Janzon, Åre kommun
- Therese Bengard, Hela Sverige Ska Leva

13:00 - 13.35 PANEL 1:

Hållbar samhällsbyggnad: medborgare, forskning, landsbygd, hållbar samhällsutveckling. Hur närmar vi oss behoven? Individens roll? Ett nytt socialt landskap.

- Mathias Worbin, IKEA
- Martin Söderström, Åre kommun

13.35 - 14:00 PANEL 2:

Perspektiv: bioenergi, trä, industri: en värld i förändring.

- Gunnar Olofsson, Statskog
- Ulf Lindqvist, Jämtkraft

14:00 - 14.30 EXEMPEL 1: DUVED TRÄGÅRDEN

Socialt hållbara och ekonomiskt tillgängliga bostäder, sociala ytor - tillskott för långsiktig utveckling:

- Lars Johansson och Karin Löfgren, AIX Arkitekter
- Can Savran, Åre kommun
- Anders Wiblom, Duveds Byförening
- Helen Olausson, Årehus AB

14:30 – 14:45
KAFFEPAUS

14:45 – 15:30 EXEMPEL 2: DUVED 5

Innovation och hållbarhet mot nya produktions- och designsystem.

- Carmen Izquierdo, arkitekt
- Shide Shaygan, arkitekt
- Lisa Sundin, arkitekt
- Pär-Magnus Olofsson, Attacus
- Håkan Olofsson, Tagehus
- Ola Andersson, arkitekt, skribent och författare

15:30 – 16:15 PANEL 2

Innovation i en digitaliserad tid. Hur kan byggindustrin lära av tech-industrin? Gammalt material och nya affärsmodeller?

- Stefan Öberg, VD Tradera
- Ola Andersson, arkitekt, skribent och författare
- Andreas Lundgren, IBM

16:15 – 16:45 PANEL 3

Hållbarhet och industrins utmaningar?

- Carmen Izquierdo, Esencial
- Tomas Alsmarker, designchef BoKlok
- Arne Olsson, Folkhem

16:45 – 17:00 Avslutning, summering:

Framtiden efter detta?
- Helen Olausson, Årehus/Duved Framtid AB
- Can Savran, Åre kommun

CA 17:00   BAR

Mingel och drink i baren på Copperhill (ingår ej, men deltagande Välkomnas)

Ett arrangemang i samband med Åre Business Forum av: Åre kommun, Årehus AB, AIX Arkitekter, Sveriges Träbyggnadskansli, Trästad Sverige, Duved Framtid AB. Med stöd av Stora Enso och Copperhill.

Mot en hållbar och innovativ framtid: landsbygden som verktyg för framtiden; hur vi tar vara på våra nationella resurser; konsekvensen av digitalisering och möjligheterna i träindustrin.

Boende på Copperhill går att boka på
www.copperhill.se eller telefon +46 647 14300

Bland talarna:
Carmen Izquierdo, arkitekt;
Can Savran, Åre kommun; Stefan Öberg, VD Tradera; Patrik Faming, Boverket;
James Taylor-Foster, ArkDes; Gun Blom-Lundgren, IBM;
Shide Shaygan, arkitekt.

Anmälan i formuläret nedan.

Välkomna!
Helen Olausson, VD Årehus AB
Lars Johansson, AIX arkitekter

Anmälan

PROGRAM

(med reservation för alla ev. ändringar)

11:00 –12:20 LUNCH & VÄLKOMMEN (ingår i anmälan)

BIBLIOTEKET/RESTAURANGEN

12:30 – 13:00 INTRODUKTION

En ny strategi för landsbygd, tillväxt, samhällsutveckling och hållbarhet i Sverige.

- Patrik Faming, Boverket
- Daniel Danielsson, Åre kommun

13:00 - 13.35 PANEL 1:

Hållbar samhällsbyggnad: medborgare, forskning, landsbygd, hållbar samhällsutveckling. Hur närmar vi oss behoven? Individens roll? Ett nytt socialt landskap.

- Björn Hellström, KTH-A
- Mathias Worbin, IKEA
- Martin Söderström, Åre kommun

13.35 - 14:00 PANEL 2:

Perspektiv: bioenergi, trä, industri: en värld i förändring.

- Gunnar Olofsson, Statskog
- Ulf Lindqvist, Jämtkraft
- Hans-Eric Johansson, Träbyggnadskansliet

14:00 - 14.30 EXEMPEL 1: DUVED TRÄGÅRDEN

Socialt hållbara och ekonomiskt tillgängliga bostäder, sociala ytor - tillskott för långsiktig utveckling:

- Lars Johansson och Karin Löfgren, AIX Arkitekter
- Can Savran, Åre kommun
- Anders Wiblom, Duveds Byförening
- Helen Olausson, Årehus AB

14:30 – 14:45
KAFFEPAUS

14:45 – 15:30 EXEMPEL 2: DUVED 5

Innovation och hållbarhet mot nya produktions- och designsystem.

- Carmen Izquierdo, arkitekt
- Shide Shaygan, arkitekt
- Lisa Sundin, arkitekt
- Per-Magnus Olofsson, Attacus
- Håkan Olofsson, Tagehus
- James Taylor-Foster, ArkDes

15:30 – 16:15 PANEL 2

Innovation i en digitaliserad tid. Hur kan byggindustrin lära av tech-industrin? Gammalt material och nya affärsmodeller?

- Stefan Öberg, VD Tradera
- James Taylor-Foster, ArkDes
- Gun Blom-Lundgren, IBM

16:15 – 16:45 PANEL 3

Hållbarhet och industrins utmaningar?

- Carmen Izquierdo, Esencial
- Tomas Alsmarker, designchef BoKlok
- Arne Olsson, Folkhem
- Mikael Lindberg, Stora Enso

16:45 – 17:00 Avslutning, summering:

Framtiden efter detta?
- Helen Olausson, Årehus/Duved Framtid AB
- Peter Jansson, Åre kommun

CA 17:00   BAR

Mingel och drink i baren på Copperhill (ingår ej, men deltagande Välkomnas)